Бог ли е дравида Кришна? Войната на Индра с Кришна – анализ и извадки от Ригведа


images

Според ригведа Младия Кришна е водел битки с арииците донесли ведите в Индия

Думата „Кришна“ на Санскрит буквално се превежда като „черен“ или „тъмен“ и се отнася до външността на Кришна. Във формата Мурти (статуя), Кришна често е изобразяван с тъмна кожа. Например, Джаганнатха, Кришна като господарят на вселената, почитан в Пури, щата Ориса в Индия, е със значително по-тъмен външен вид, от брат му и сестра му, почитани в същия град, които са с много по-светла външност. Името понякога означава синкаво-черен, а не просто черен. Външността на Кришна се описва като имаща цвят на „буреносен облак“.

НАЙ-СЪЩЕСТВЕН е въпросът за истинската природа на Кришна. В 17-а глава на “Бхагавад-Гита – такава, каквато е ” в коментар към текст 3 се казва: “Човек може да вярва в полубог, в някакъв създаден Бог или в някаква въображаема измислица.” Именно тези думи могат да бъдат отнесени към самия него. И за да се убедим в това, трябва да направим историческо пътешествие в онази древна епоха и в страната, където се появяват корените на тази религия.

В най-старото индийско предание Махабхарата се описва велика война, която се водила в древни времена между два клона на една царско семейство бхарати. Според сведенията на Р. К. Дат (Datt, Ancient Hindu Civilization) тази война се е водила в XII и XIII век пр. н. е. Като събира в едно цяло преданията от различните части на страната, Махабхарата се превръща в национална епическа поема. Целта на Махабхарата е да удовлетвори народното съзнание, а това било постижимо само като се приемат народните предания. Махабхарата обобщава всички древни вярвания и традиции на нацията. Тя носи в себе си отпечатъка на незадоволително съчетание на народни песни и суеверия на новите общини с религиозния разум на арийците. Вяса е направил най-доброто възможно в онези условия, въвеждайки в колосалната поема неопределено множество епически традиции, култове към герои, вълнуващи сцени на вражда и войни, като изискано облича новите богове с неясен произход и съмнителна нравственост в “изхвърлените одежди” на ведическите божества. Разделите на Махабхарата, които са увековечили култа към ведическите богове Индра и Агни, са реликва от този период. Жените тогава имали по-различни свободи, а кастовото разделение било възможно най-строго. Липсвали са елементите на сектантство, философията на Атмана и теорията на аватарите. Кришна се появява като историческа фигура.

Следващият етап на развитие на мисълта се характеризира с появявата на концепцията за тримурти, според която Брахма, Вишну и Шива се явяват форми на единното Върховно божество, изпълняващи функциите съответно на съзидание, съхранение и разрушение. Могъщите дела, приписвани в началото на Индра, вече са предадени на Вишну, а в някои случаи на Шива. Това, което първоначално е било героична поема, става браманско произведение и се превръща в теистичен трактат, в който Вишну или Шива са въздигнати в сферата на висшите същества. Възможно е Бхагавад-Гита да е била създадена в този период, макар че по принцип философските части на Махабхарата се отнасят към по-късен период. Когато браманизмът престава да бъде религия на малцинството и претопява в себе си местните вярвания и религиозни обичаи, които го заобикалят, се появила необходимост от философско възраждане на древната мъдрост. Направени са много опити да се съедини в едно цяло абсолютизмът на упанишадите с религиозните вярвания на хората, макар и да не се основават на истинския принцип на примирението.

Авторът на Бхагавад-Гита, човек с истински умозрителна прозорливост и умение да обобщава, полага началото на нов философски и религиозен синтез, които станал основа на религиозните системи от по-късен етап.

Най-важната религиозна доктрина на Махабхарата е култът към Васудева-Кришна, който е основата както на Бхагавад-Гита, така и на съвременния Вишнуизъм. От самото начало на Вишну е отредена величествена съдба. Във Ведите той се явява бог на трите извършвания. “Той живее непостижим, в ярка сфера светлина, където дори птиците не смеят да летят” – пише за него в Ригведите (R.V., 1. 155. 5). “Достигането на висшето положение на Вишну” – такова е желанието, изразено в упанишадите (Katha, 1. 3. 9.). Във Ведите на Вишну е възложена дори задачата да освобождава от страданията (V. 5. 2.5. 2-3).

Как започва отъждествяването на Кришна с Васудева-Нараяна – Върховния Бог? В Махабхарата те се различават (12. 3. 4. 1). Но скоро Кришна започва да се отъждествява с Върховното божество. Ако се опитаме да проследим произхода на името Кришна, то ще открием, че всъщност това е било името на ведийски риши, съчинил химн (R.V., 8. 74). Съществува и мнение, че Кришна е потомък на Ангираса (Sm. Kaysitaki Brah. 30. 9: Panini, 4. 1. 96). В Чхандогя упанишад срещаме Кришна, син на Деваки, като ученик на наставника Гхора, ангираса2. Ясно е, че от времето на ведическите химни до периода на упанишадите са съществували предания за Кришна като за ведически мислител. В друга част от Ригведа обаче за него се говори като за неарийски вожд, който стои на брега на Амшумати с десетхилядна армия, за да порази Индра. Р. Г. Бхандаркар предполага, че номадските пастирски племена, наречени абхири, са били поклонници на бога момче (Maysalaparve, chap. 7). Те са били племена от неарийски произход с жестоки обичаи. Разказите за разпътството на Кришна може би водят началото си от тези номадски племена (Vaisnaism, etc., pp. 36-38, Сарвепали Радхакришнана, Индийская философия, т. 1, с. 420, 427, 430, 431). ДРАВИДИ!

По този начин се налага идеята, че образът на Кришна като “Бог” е отражение на народните предания, определено от етапа на развитие на човешката мисъл, духовното развитие и съзнание на народа, последователно трансформиращо безчислените богове от индийския пантеон. Човешката природа на Кришна също може да се разглежда като събирателен образ, народен герой и легенда, създадена от народа. Никъде не се казва, че техните свещени писания са боговдъхновени, следователно – те са създадени от хора. Не е маловажен и фактът, че и сред индийските мислители и философи има доста съмнения и разногласия относно истинно божествената природа на Кришна и неговите нравствени качества.

Риг-веда и Сама-веда описывают Кришнасуру как царя асуров, который жил на берегу реки Аншумати (санскр. अंशुमती, aṃśumatī IAST, «Богатая [растением] сомы»)[1]. Упоминается в Ригведе (8.96.13-15) Три строфы гимна содержат неясный миф о Драпсе и Кришне[2]. Т. Я. Елизаренкова, со ссылками на Саяну, А. Людвига, Г. Ольденберга и К. Ф. Гельднера, описывает Кришнасуру как владыку 10.000 воинов и погибшего в схватке с Индрой, которому помогал Брихаспати.

Перевод с санскрита Т.Я. Елизаренковой
 ..15.. Драпса забрался вниз в Аншумати, Кришна отправился с десятью тысячами (воинов). Ему, дующему изо всех сил, помог Индра. Мужественный мыслью расправился с поверженными (войсками). (13)|Я видел Драпсу, движущегося в разные стороны в глубине реки Аншумати, забравшегося вниз, черного, как туча. Я поторапливаю вас, быки: боритесь в состязании! (14)|Тогда в лоне Аншумати Драпса, ярко сверкая, удержал (свое) тело. С Брихаспати как с союзником Индра превозмог наступающие безбожные племена. (15)

About tangrabg

Българи! Воини! Наследници на древен род. Един Тангра! Един Кан! И един Народ!
Публикувано на История, Митология и Фолклор и тагнато, , , , , , , , , , , , , , , . Запазване в отметки на връзката.

5 Responses to Бог ли е дравида Кришна? Войната на Индра с Кришна – анализ и извадки от Ригведа

 1. ПРЕ-КРА-СИВА каза:

  Страшно много неточности. Големи специалисти по „МахаБхарата“ сте! Хахаха! И сте сложили Змията Ананта-шеша, захапала си опашката във вечни цикли на самсара. Както и Раковски, който съвсем не е изповядвал вашата гледна точка.

  1. КРИШНА иде от КРАСНА, което е „красив“. „Черен“ е „КАЛА“(Сатурн или Шива).
  2. Махабхарата или битката при Курукшетра е водена 5 хилядолетие преди Христа. Дори се знае точния ден, според Джойтиш-изчисления: 22 ноември 3067 г. пр.Хр.
  3. Няма „неясен произход на девите“. Докато във Веда архетипите са до Стрелец(Индра), то във Веда-анта(кра яна Веда) се допълват останалите 3 архетипа за троицата- Шива/Козирог-Брахма-Водолей и Риби-Вишну. Риби е лунната страна на Юпитер, докато Стрелец е неговата „слънчева“, но още НЕЗАВЪРШЕНА.
  4. „Абхирите“. Абхирите са описани в Шримад Бхагаватм(Бхагвата Пурана) 2-4-18, наред с другите извън-класови и няма как Красна да е такъв, след като той заявява, че е от Лунната династия на Йаду. От тук ‘деите са анагаримирали своя „Йуда“, тъй като еврете са късни арио-семити(семити, дегенерати на Арйаните, мигрирали към БаалЕлСтан след битката при Курукшетра, изопачавайки Шастрите(Писанията) на Веда и Веда-анта. „Евреин“ значи „номад, пресичащ реката(водата)“. Hebrew <-Habiru(може би и-"Nibiru") <- Apiru. "АБ"(АП) Е "ВОДА". АБИРИ или (Х)АБИРИ идва точно от тук! Арабите са ранни арио-семити, думата "ар-ап" значи пуквално (земя-вода), точно както в най-древната цивилизация, открита до сега- Хар-ап-ката('ар-ап') Мохенджо Даро около р.Сарасвати(от тук евр. 'Сара' и 'Абрахама' от -Брахма). Според НАУЧНИТЕ ИСТОРИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ на Хигинс, Блаватская и Матлок "евреите са дегенерати от Индия"(доста различно от аврамитските сказки- Тора, Библия, Куран, Талмуд ). Кришна(КРИСТНА, КРАСНА) се ражда в лунната династия на Йаду, но само подклана им на Пандавите(Арджуна) е свързан с Него. Племената на абхирите са били дегенерирали остатъци от битката при Курукшетра. Абхирите са се сражавали на страната на Кауравите от Йадавите(лунния клан Йаду). Те се наречени МЛЕЧЧХА (Както казва и Елена Блаватская за произхода на евреите).

  Vedic people classified the Abhiras as Mleccha or foreign. Ramayana refers to Abhiras as Ugradarshana – Mlecchas and dasyus.("угра" на Санкр. е "ужасен").

  Неправилно и асоциират гопите на Кришна с абхарите.

  abhiras—A degraded tribe of nomadic cowherds. The gopas of Vraja are sometimes disparagingly called Abhiras even though they are actually proper vaiyas.
  Абхири- деградирало племе на номадски пастири. Гопитата от Враджа(Вриндавана) са понякога пренебрежително наричани "абхири", въпреки, че са истински "ваиши"(каста на пастири). "Палестина" иде от БаалЕлСтан- място на Баал(Шива) и Ел*Брахма)-земя на пастири. Яхве е яростен противник на Баал до степен на ИЗВРАЩАВАНЕТО му и преписването му на качество на самият себе си(Йехова)-лемурийски рудрически дух, който е познат като Равана от "Рамайана".

  Аабхиира. Това име също се появява в МахаБхара-та(Древна Индия), както в "Сабха-парва", така и в "Бхисма-парва". Споменава се, че провинцията е разположена на река Сарасвати(пресъхналата река , минаваша през Мохенджо-Дару и Харр-ап-ската цивилизация, "Хар-ап", значи "Земя-вода") в СИНД(ИНД). Съвременната провинция 'СИНД' първоначално се е простирала до другата страна на АРАБ-СКО МОРЕ("Ар-Ап", "земя-вода") всички жители на провинцията са били познати като АБХИРАС(ХАБИРУ)!Те са били под властта на маха-раджа "Йудхи-штирха(от Санскр. букв. "война-сведущ", сведущ във войната") и според сведенията на Маркандейа- МЛЕЧЧХА(извънкласови кучеядци) в тази част на света също ще превземат Бхарата(Древна Индия). По-късно това се е оказало вярно също в случая с "Пулинда"(елините, в лицето на Александър Македонски/"Велики", така и арабите/евреите превземат наново Индия чрез Могулите и Британски Цион) от името на АБХИРИТЕ. тези "абхири" са били първоначално познати като "кшатрии" в брахминската култура, но те са предали брахминската култура и са слезли до нивото на номадски извън-класови.
  Кшатриите, които са се скрили от аватара на Вишну-ПАРАШУРАМА са се скрили в Кавказките планини("Ной-ския ковчег"???), по-късно са познати като АБХИРАС и мястото, което с населявали е известно като "Абхира-деша"

  • tangrabg каза:

   „еврете са късни арио-семити(семити, дегенерати на Арйаните, мигрирали към БаалЕлСтан“
   Хахахахаха. Марш и ти в ЕбаалЕлСтан 😀 😀 😀

  • tangrabg каза:

   Мани ебавките, ама пич, пишеш неадекватни работи, сериозно. Обърни малко внимание на себе си.

   • РАСА КРАСНА каза:

    „Палестина“ идва от „Бал Ел Стан“(мястото на Бал и Ел, които са арйиските съответки на Брахма., Бал е Бял или – „Алб“. Ел е значи „блестящ“, същото значение на „дев“.
    Тенгри, ограмоти се малко! 😉

 2. tangrabg каза:

  Харе Секта, Харе Харе 😉

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s