Християнство

Стар Завет – цитати

(„ТОРА“ или „Стар Завет“ – свещена книга на юдаизма, а днес и основна част от свещената книга на юдео-християнството)

– „И рече Бог (Иехова) на Авраама: а ти запази Моя завет, ти и твойте потомци след тебе в родовете им. Този е моят завет…целият мъжки пол у вас да бъде обрязан… А необрязаният от мъжки пол, който не обреже крайната си плът (на осмия ден), тая душа ще се изтреби…“ [Бит. 17:9, 10, 14]

– „…двамата сина на Иакова, Симеон и Левий…взеха всеки своя меч и смело нападнаха града и избиха всичкия мъжки пол; убиха с меч и самия Емор и сина му Сихема…и всичкото им богатство и всичките им деца и жени откараха в плен, и разграбиха всичко, що имаше в къщите.“ [Бит. 34:25, 26, 28, 29]

– „…когато Моисей порасна…видя още, че един египтанин бие едного евреина…И като се огледа насам-нататък и видя, че няма никого, той уби египтянина и го скри в пясъка.“ [Изх. 2:11,12]

– „…И дигна (Аарон) тоягата (си) и удари по речната вода…и всичката вода в реката се превърна в кръв, и рибата в реката измря, и реката се осмърди…и кръв беше по цялата Египетска земя“[Изх. 7:20, 21]

– „И рече Моисей: тъй говори Господ (Иехова): около полунощ Аз ще мина посред Египет,  и ще умре всеки първороден син в Египетската земя от първородния син на фараона…до първородния син на робинята…а у Израилевите синове нийде куче език няма да помръдне нито против човек…за да познаете, каква разлика прави Господ (Иехова) между египтяни и между израилтяни. „[Изх. 11:4, 5, 7]

– „Ти водиш с Твоята милост тоя народ, който ти избави, и го придружаваш със силата Си в жилището на Твоята светиня. Чуха народите и треперят: ужас обзе филистимските жители. Тогава се смутиха едомските князе, трепет обзе моавските главатари, паднаха в униние всички ханаански жители.“ [Изх. 15:13, 14, 15]

– „…око за око, зъб за зъб, ръка за ръка, нога за нога, изгоряло за изгоряло, рана за рана, натъртено за натъртено…“[Изх. 21:24, 25]

– „Който принася жертви на богове, освен на едного Господа (Иехова), да бъде изтребен.“[Изх. 22:20]

– „Пазете съботата, защото тя е света за вас: който я оскверни, да бъде предаден на смърт; който в тоя ден върши работа, тая душа трябва да бъде изтребена измежду народа си.“[Изх. 31:14]

– „…турете всеки меча на бедрото си, преминете през стана от врата до врата и назад, и всеки да убива брата си, всеки приятеля си, всеки ближния си. Тогава Левиевите синове сториха според Моисеевата дума: и в оня ден паднаха от народа около три хиляди души.“[Изх. 32:27, 28]

– „…никой от твоето семе през всичките им родове, който има телесен недостатък, не бива да пристъпва, за да принася хляб на своя Бог (Иехова)… нито човек сляп, нито хром, нито крънонос, нито такъв, комуто ногата е строшена, или ръката строшена, нито гърбав, нито дръглив, нито с белмо на окото, нито крастав, нито келяв, нито килав…защото има недостатък върху него: той не бива да безчести моето светилище…„[Лев. 21:17,18,19,20,23]

– „Тогава Моисей говори на синовете Израилеви и изведоха хулителя вън от стана и го убиха с камъни…“[Лев. 24:23]

– „Когато синовете Израилеви бяха в пустинята, намериха едного, че береше дърва в съботен ден…и го убиха с камъни, и той умря, както заповяда Господ (Иехова) на Моисея.“[Числ. 15:32, 36]

– „И порази го Израил с нож и завладя земята му…“[Числ. 21:24]

– „И те поразиха него и синовете му и целия му народ, тъй че ни един не остана жив; и завладяха земята му“[Числ. 21:35]

– „Тогава Моисей каза на съдиите Израилеви: нека всеки убие своите люде…“[Числ. 25:5]

– „…считайте за врагове мадиамците и ги поразявайте…“[Числ. 25:17]

– „…и избиха всички от мъжки пол…убиха и мадиамските царе…убиха с меч Валаама…Мадиамските пък жени и децата им синовете Израилеви ги взеха в плен…и всичкия им имот заграбиха…и всичките им градове…и всичките им села с огън изгориха…И заробените и плячката и заграбеното представиха пред Моисея, пред свещеник Елеазера и пред обществото на синовете Израилеви… И се разгневи Моисей на военачалниците: защо оставихте живи всички жени?… Избийте всички деца от мъжки пол, избийте и всички жени!…“ [Числ. 31:7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17]

– „…и всеки от вас въоръжен премине Йордан пред Господа (Иехова), докле не изтреби Той пред Себе Си Своите врагове…“[Числ. 32:21]

– „…тогава превзехме всичките му градове, предадохме на заклятие всички градове, мъже, жени и деца, не оставихме никого жив.“[Втор. 2:34]

– „И Господ (Иехова), Бог наш, предаде в ръцете ни и Ога, царя васански, и целия му народ; и разбихме го, тъй че от него не остана никой жив…И ние ги предадохме на заклятие…като
предадохме на заклятие всеки град с мъжете, жените и децата…и плячките от градовете разграбихме“[Втор. 3:3, 6, 7]

– „…тогава предай ги на заклятие, не влизай с тях в съюз и ги не щади.“[Втор. 7:2]

– „И ще изтребиш всички народи …: да ги не пощади окото ти !“ [Втор. 7:16]

– „…Той ще ги изтреби и ще ги повали пред тебе, и ти ще ги изгониш и погубиш….“[`Втор. 9:3]

– „Ако тайно те надумва брат ти, бащиният ти син, или майчиният ти син, или син ти, или дъщеря ти, или твоята обична жена, или приятелят ти, който е за тебе както душата ти, като казва: „да вървим и да служим на други богове…“…не се съгласявай с него и не го слушай; и да се не смили окото ти над него, не го жалей и не го прикривай, но го убий; нека първом твоята ръка бъде върху него, за да го убие, – а сетне ръцете на целия народ; убий го с камъни, да умре…“[Втор. 13:6, 8, 9,10]

– „…погуби жителите на оня град с острието на меча, предай на заклятие него и всичко, що е в него…и изгори с огън града…“[Втор. 13:15]

– “ Не яжте никаква мърша; дай я на чужденеца…нека той я яде, или продай му я, защото ти си народ свет за Господа (Иехова), твоя Бог.“ [Втор. 14:21]

– „В седмата година опрощавай…всеки, който е дал назаем на ближния си, да опрости дълга и да го не дири от ближния си, или от брата си…но от чужденец дири… и ти ще даваш назаем на много народи, а сам няма да вземаш назаем; и ще владееш над много народи, а над тебе няма да владеят.“[Втор. 15:1, 2, 3, 6]

– „Ако…тръгнат и почнат да служат на други богове, и се поклонят тям, или на слънцето, или на месечината, или на всичкото небесно войнство…изведи оня мъж, или оная жена, които са сторили това зло, при вратата си и ги пребий с камъни, да умрат.“[Втор. 17:2, 3, 5]

– „Кога дойдеш в земята, която Господ (Иехова), Бог твой, ти дава, и я завладееш…постави си цар измежду братята си; не бива да си поставяш за цар чужденец, който не е твой брат.“[Втор. 17:14, 15]

– „Да го не пощади окото ти: душа за душа, око за око, зъб за зъб, ръка за ръка, нога за нога.“[Втор. 19:21]

– „Aко се съгласи на мир с тебе и ти отвори портите, целият народ, който се намира в него, ще ти плаща данък и ще работи. Ако пък се не съгласи на мир с тебе и воюва с тебе, обсади го и, когато Господ (Иехова) , Бог твой, го предаде в ръцете ти, погуби с острието на меча всичко мъжко в него. Само жените, децата, добитъка и всичко, що има в града, всичката му плячка вземи за себе си…Тъй прави с всички градове, които са от тебе твърде далеч, които не са градове на тия народи. Но в градовете на тия народи, които Господ (Иехова) , Бог твой, ти дава да владееш, не оставяй жива нито една душа, а предай ги на заклятие…“[Втор.20:11-17]

– „На чужденец давай с лихва, а на брата си не давай с лихва…“[Втор. 23:20]

– „Господ (Иехова), Бог твой, ще те постави по-горе от всички народи на земята“ [Втор. 28:1]

– „…Той ще изтреби тия народи отпред тебе, и ти ще ги завладееш.“[Втор. 31:3]

– „Блажен си ти, Израилю! Кой е като тебе, народ пазен от Господа (Иехова), Който ти е щит закрилник и меч на славата ти? Твоите врагове ти се покланят, и ти тъпчеш вратовете им.“[Втор. 33:29]

– „И предадоха на заклятие всичко, що беше в града – мъже и жени, млади и стари, волове, овци и осли, всичко с меч изтребиха.“[Нав. 6:20]

– „… израилтяните избиха всички гайчани,… Погиналите в тоя ден мъже и жени, всички гайчани, бяха 12 хиляди… само добитъка и плячката синовете Израиллеви поделиха помежду си…Тогава Иисус (Навин) изгори Гай и го обърна на вечни развалини, на пустиня до днес, а гайския цар обеси на дърво…“[Нав  8:24-29]

– „След това Иисус (Навин) ги удари, уби ги, и ги обеси на пет дървета; и висяха на дърветата до вечерта. В същия ден Иисус (Навин) превзе Макед и порази с меч и царя му, и предаде на заклятие тях и всичко живо, що се намираше в него…След това…воюва против Ливна… и изтреби Иисус (Навин) с меч всичко живо, що се намираше в нея…От Ливна потегли Иисус (Навин) и всички израилтяни с него за Лахис…и го изтреби тъй, както постъпи с Ливна…на помощ на Лахис дойде газерския цар Хорам; но Иисус (Навин) порази с меч и него и народа му тъй, че не остави от народа никого, който да оцелее…И потегли Иисус (Навин) и всички израитяни с него от Лахас за Еглон…и го порзаиха с меч, и всичко живо, що се намираше в него в оня ден, той предаде на заклятие…И потегли Иисус и всички израилтяни с него от Еглон за Хеврон…и поразиха с меч него и царя му, всичките му градове и всичко живо, що се намираше в него; не остави никого, който да оцелее…После обърна се Иисус (Навин) и цял Израил с него към Давир…поразиха с меч, и предадоха на заклятие всичко живо… „[Нав. 10:26-39]

– „В същото време Иисус (Навин), като се върна, превзе Асор и царя му уби с меч…и избиха с меч всичко живо, що беше в него, като предадоха всичко на заkлятие: не остана нито една жива душа… А всичката плячка от тия градове и всичкия добитък си разграбиха синовете Израилеви; a всичките люде избиха с меч, тъй че всички бяха изтребени: не оставиха от тях ни една душа…и всичките им царе хвана, порази ги и изби.“[Нав. 11:10, 11, 14, 17]

– „Тогава Иуда потегли, и предаде Господ(Иехова) хананейци и ферезейци в ръцете им, и те избиха от тях във Везек десет хиляди души…Адони-Везек побягна, но те се спуснаха подире му, уловиха го и отсякоха палците на ръцете и нозете му.“[Съд. 1:4, 6]

– „И воюваха Иудините синове против Иерусалим, превзеха го и го поразиха с меч и града предадоха на огън.“[Съд. 1:8]

– „И каза Аод: царю, имам до теб дума Божия(на Иехова). Еглон стана от стола,… Аод простря лявата си ръка, и взе меча от дясното си бедро и го заби в корема му, тъй че след острието влезе и дръжката, и тлъстината закри острието, понеже Аод не извади меча от корема му, и той влезе в задните части.“[Съд. 3:21,22]

– „Тогава избиха около десет хиляди моавци, все здрави и силни, и никой не избяга.“[Съд.3:29]

– „След него дойде Самегар, Анатов син, който изби шестотин души филистимци с волски остен; и той също избави Израиля.“[Съд. 3:31]

– „Иаил, Хеверовата жена, взе един кол от шатрата, взе и чук в ръката си, и отиде при него полекичка, та заби кола в слепите му очи, тъй че влезе в земята; а той от умора спеше, – и издъхна.“[Съд. 4:21]

– „Да бъде благословена между жените Иаил,…Лявата си ръка тя протегна към кола, а дясната – към чука работнишки; удари Сисара, разби главата му, смаза и прониза слепите му очи.“[Съд. 5:24, 26]

– „…аз ще разкъсам тялото ви с тръне от пустинята и с бодили.“[Съд. 8:7]

– „И Авималех се сражава с града целия оня ден, превзе града, изби народа, който беше в него, разруши града и го посея със сол.“[Съд. 9:45]

– „…и изгориха с тях кулата с огън, и умряха всички, които бяха в кулата Сихемска, около хиляда мъже и жени.“[Съд. 9:49]

– „И галаадци завзеха брода през Иордан от ефремци, и когато някой от оцелелите ефремци кажеше: „позволете ми да премина“, жителите галаадски му казваха: не си ли ти ефремец? Той казваше: „не“. Те му казваха: „речи шиболет“, той казваше: „сиболет“, и не можеше иначе да изговори. Тогава те го взимаха и заколваха при брода през Иордан. И в това време от ефремци паднаха четирийсет и две хиляди.“[Съд. 12:5, 6]

– „…и той(Самсон) отиде в Аскалон, дето уби трийсет души,…“[Съд. 14:19]

– „Па намери прясна ослина челюст, протегна ръка, взе я и уби с нея хиляда души. И рече Самсон: с ослина челюст убих тълпа, две тълпи, с ослина челюст убих хиляда души.“[Съд. 15:15, 16]

– „И умрелите, които Самсон умъртви при смъртта си, бяха повече, отколкото той беше умъртвил през живота си…След Самсона издигна се Емегар, Енанов син, и изби от другоплеменниците шестотин души, освен добитъка.“[Съд. 16:30, 31]

– „И обществото изпрати там дванайсет хиляди души, мъже силни, и им дадоха заповед, като казаха: идете и поразете с меч жителите на Иавис Галаадски, и жените и децата.“[Съд. 21:10]

– „Дайте тия човеци, и ние ще ги убием“[1Цар. 11:12]

– „И рече Ионатан на своя слуга оръженосец: дойди да преминем към стражата на тия необрязани; може би Господ (Иеова) ще ни помогне…Тогава Ионатан почна да се катери с ръце и нозе…И филистимци падаха пред Ионатана, а оръженосецът ги доубиваше подир него.“[1Цар. 14:6, 13]

– „… а Саул закле народа, като рече: проклет, който вкуси хляб до довечера, докле не отмъсти на моите врагове…И Саул рече: да спогнем филистимци тая нощ и да ги ограбим до съмване и да не оставим ни едного от тях.[1Цар 14:24, 36]

– „…иди сега и порази Амалика и Иерима и изтреби всичко негово не взимай за себе си нищо от тях, а унищожи и предай на заклятие всичко негово; не го щади, а предай на смърт от мъж до жена, от момък до кърмаче, от вол до овца, от камила до осел…И Саул разби Амалика от Хавила до околностите на Сур, що е пред Египет; и улови жив амаликския цар Агага, а народа цял изтреби с меч и Иерима умъртви.[1Цар. 15:3, 7, 8]

– „…иди предай на заклятие нечестивите амаликци и воювай против тях, докле ги изтребиш.“[1Цар. 15:18]

–„Но Самуил рече: както мечът ти лишаваше жени от деца, тъй и майка ти между жените нека бъде лишена от син. И разсече Самуил Агага пред Господа (Иехова) в Галгал.“[1Цар. 15:33]

– „И Давид рече на ония, които стояха с него: какво ще сторят на оногова, който убие този филистимец и снеме позора от Израиля? Защото, кой е този необрязан филистимец, дето тъй хули воинството на живия Бог (Иехова)? …лъв и мечка е убивал твоят раб, и с тоя необрязан филистимец ще стане същото…Не бива ли да ида и да го поразя…? Защото кой е тоя необрязан?[1Цар. 17:26, 36]

– „…сега ще те предаде Господ (Иехова) в ръката ми, и аз ще те убия, ще снема от тебе главата ти, и ще дам твоя труп и труповете на филистимската войска на птиците небесни и зверовете земни…с прашка и камък надви Давид филистимеца; удари филистимеца и го уби…и като стъпи върху филистимеца, взе та изтегли меча му из ножницата, удари го и отсече с него главата му.“[1Цар. 17:46, 50, 51]

– „…Давид стана…и изби двеста души филистимци; па донесе Давид техните краеобрязъци, и ги представи на царя в пълен брой, за да стане зет царев.“[1Цар. 18:27]

– „И царят рече: Ахимелехе, ти трябва да умреш, ти и целият ти бащин дом. И царят рече…: идете убийте свещениците… И Доик идумеец отиде, нападна върху свещениците, и уби в оня ден осемдесет и пет мъже… порази с меч и Номва, свещенически град; уби с меч мъже и жени, момчета и кърмачета…“[1Цар. 22:16, 17, 19]

– „И Давид опустошаваше оная страна и не оставяше живи ни мъже, ни жени,… и не ги довеждаше в Гет, думайки: те могат да ни наклеветят, като кажат: това и това стори Давид, и такива му са постъпките през цялото време, докле живееше във филистимската страна.“[1Цар. 27:9, 11]

– „И Давид повика едного от момците и му каза: дойди и убий го. И оня го уби, и той умря.“[2Цар. 1:15]

– „… да се не радвад дъщерите филистимски, да не тържествуват дъщерите на необрязаните!“[2Цар. 1:20]

– „А Давидовите слуги поразиха вениаминци и Авенировите люде, от които паднаха триста и шейсет души.“[2Цар. 2:31]

– „Когато Авенир се върна в Хеврон, Иоав го отведе навътре от вратата, уж да говори с него тайно, и там го прободе в корема. И Авенир умря за кръвта на Асаила, Иоавовия брат.“[2Цар. 3:27]

– „Рихав и брат му Баана влязоха вкъщи, уж да вземат пшеница, прободоха го в корема и побягнаха…те го удариха и го убиха; отсякоха главата му…донесоха на Давида Иевостеевата глава…И Давид заповяда на слугите, и те ги убиха, отсякоха ръцете и нозете им и ги обесиха край водоема в Хеврон.“[2Цар. 4:6, 7, 8, 12]

– „И оня ден Давид каза: всеки, убивайки иевусейци, нека поразява  с копие и хроми и слепи, които мразят душата Давидова. Затова се и казва: сляп и хром няма да влезе в дома Господен (на Иехова).“[2Цар. 5:8]

– „Порази и моавци и ги измери с връв, като ги простря на земята; и отмери две върви за убиване, една връв за оставане живи. И станаха моавците на Давида роби, плащаха данък.“ [2Цар. 8:2]

– „Давид … потегли към град Рава… и го превзе. А народа, който беше в него, изведе и го прекара през триони, през железни брадви и го хвърли в пещи за печене на тухли. Тъй постъпи той с всички амонитски градове.“ [2Цар. 12:29, 31]

– „Иоав каза: няма защо да се мая с тебе. И взе в ръце три стрели и ги заби в сърцето на Авесалома, който беше още жив на дъба. Тогава заобиколиха Авесалома десет момци, Иоавови оръженосци, удариха го и го умъртвиха.“[2Цар. 18:14, 15]

– „Иоав каза на Амесая: здрав ли си, брате? И Иоав улови с дясната си ръка брадата на Амесая, за да го целуне. Амесай обаче не се предпази от меча, що беше в ръката на Иоава, и тоя го прободе с него в корема, тъй че вътрешностите се изсипаха на земята, и не го удари втори път, и той умря.“[2Цар. 20:9, 10]

– „…И отсякоха главата на Савея, Бихриевия син, и я хвърлиха на Иоава.“[2Цар. 20:22]

– „…и ги предаде в ръцете на гаваонци, и те ги обесиха посред бял ден на планината пред Господа (Иехова).“[2Цар. 21:9]

– „Но Авеса, Саруев син, му помогна и удари филистимеца и го уби… Стана друга битка в Гоб; тогава Елханан…уби гетеца Голиата…Стана още една битка в Гет; и там имаше един едър човек…Той хулеше израилтяните; но Ионатан, син на Сафая, Давидовия брат, го уби.“[2Цар. 21:17-21]

– „Аз гоня враговете си и ги изтребвам, и се не връщам, докле ги не унищожа. Изтребвам ги и ги поразявам, и те не стават и падат под нозете ми. Те викат, но няма кой да ги избави, стривам ги като земен прах, като улична кал ги мачкам и ги тъпча.“ [2Цар. 22:38, 39, 42, 43]

– „Ето имената на юнаците Давидови: ахаманец Исбосет…той вдигна копието си против осемстотин души и ги порази наведнъж. След него бе Елеазар…и той застана и поразяваше филистимци дотам, че ръката му се умори и прилепна към меча. И в оня ден Господ (Иехова) даде голяма победа, и народът тръгна подире му, само за да обира убитите.  След него Шама…порази флистимци…И Авеса…уби с копието си триста души…Ванея…порази двамата синове на Ариила Моавски…пак той уби един египтянин, човек виден…“[2Цар. 23:8-21]

– „…сега Адиния трябва да умре. И цар Соломон изпрати Иодаевия син Ванея, който го удари, и той умря.“[3Цар. 2:24, 25]

– „…Соломон изпрати Иодаевия син Ванея, думайки: иди, убий го и го погреби…И отиде Иодаевия син Ванея, удари Иоава и го уби…“[3Цар. 2:29, 34]

– „…и знай, че в оня ден, в който излезеш и минеш поток Кедрон, непременно ще умреш; кръвта ти ще бъде върху твоята глава…И царят заповяда на Иодаевия син Ванея, и той отиде, та порази Семея и той умря.“[3Цар. 2:37, 46]

– „Всички люде…, които не бяха от израелевите синове, … и които израелевите синове не можеха да изтребят, Соломон направи… работници, … а синовете израелеви Соломон не правеше работници: те бяха негови войници, служители, велможи, пълководци и началници.“[3Цар. 9:20-22]

– „…понеже Иоав и всички израилтяни прекараха там шест месеца, докле не изтребиха всичко мъжко в Идумея…“[3Цар. 11:16]

– „Когато се възцари, той изби целия Иеровоама, докле не го изтреби…“[3Цар. 15:29]

– „Замврий влезе, удари го и го уби…и се възцари вместо него…той изтреби целия дом на Вааса, като му не остави ни което до стена мочи, ни роднините му, ни приятелите му. Замврий изтреби целия Ваасов дом, според словото на Господа (Иехова)…за всичките грехове на Вааса и за греховете на сина му Ила, които вършиха те сами, и с които вкараха в грях Израиля, дразнейки Господа (Иехова), Бога Израилев, със своите идоли.“[3Цар. 16:10, 12, 13]

– „И рече Илия на народа: само останах пророк Господен (на Иехова), а Ваалови пророци има четиристотин и петдест души и четиристотин дъбравни пророци…  Тогава Илия им рече: хванете Вааловите пророци, та ни един от тях да се не скрие. Хванаха ги, а Илия ги отведе при потока Кисон и там ги изкла.“[3Цар. 18:22, 40]

– „…и Израилевите синове избиха сто хиляди пешаци сирийци за един ден“[3Цар. 20:29]

– „Хенаановият син Седекия си направи железни рога и рече: тъй казва Господ (Иехова): с тия ще избодеш сирийци, докле ги изтребиш.[3Цар. 22:11]

– „Отговори Илия и каза на петдесетника: ако аз съм човек Божи (на Иехова), нека падне огън от небето и да изгори тебе и твоите петдесетмина. И падна огън от небето и изгори и него и неговите петдесеттмина. Царят проводи при него друг петдесетник с неговите петдесетмина…Илия отговори и му каза: ако аз съм човек Божи (на Иехова), нека падне огън от небето и да изгори тебе и твоите петдесетмина. И падна огън Божий (на Иехова) от небето и изгори и него и неговите петдесеттмина.“[4Цар.1:10, 12]

– „И му каза: тъй говори Господ (Иехова): задето праща пратеници да питат Веелзевула, акаронското божество, като да нямаше в Израиля Бог (Иехова) да питаш за словото Му, – ти няма да се дигнеш от постелката, на която си легнал, а ще умреш. И той умря по словото Господне (на Иехова), което изрече Илия.“[4Цар. 1:16, 17]

– „…Станаха израилтяните и взеха да разбиват моавци, които се спуснаха да бягат от тях, а те продължаваха да налитат върху им и да ги поразяват. И градовете разрушиха, и във всяка добра нива всеки хвърли по камък, и я засипаха, и всички водни извори заприщиха, и всички добри дървета отсякоха.“[4Цар. 3:24, 25]

– „…тъй говори Господ (Иехова), Бог Израилев: помазвам те за цар над народа Господен (на Иехова), над Израиля, и ти ще изтребиш дoма на Ахава, твоя господар, за да отмъстя за кръвта на всички раби господни (на Иехова), паднали от ръката на Иезавел; и ще погине целият дом Ахавов, и ще изтребя у Ахава всичко…“[4Цар. 9:6, 7, 8]

– „И той им каза: изхвърлете я. Те я изхвърлиха, и кръвта й бризна по стената и по конете, и я стъпкаха. И дойде Ииуи, яде, пи и каза: намерете оная проклетница и я погребете, понеже е царска дъщеря. Отидоха да я погребат, ала от нея не намериха нищо, а само череп, нозе и китки от ръцете. Върнаха се и му обадиха. И той каза: такова беше словото на Господа (Иехова), което той изрече чрез раба Си тесвитеца Илия, думайки: Изавеления труп щат псета да изядат на Изреелското поле. Изавелиният труп ще бъде на Изреелското поле като тор на нива, та никой не ще каже: това е Иезавел.“[4Цар. 9:33, 36, 37]

– „Той повторно им писа такова писмо: ако сте мои и се покорявате на думата ми, вземете главите на синовете на вашия господар и дойдете утре по това време при мене в Изреел. А царските синове бяха седемдесет души; възпитаваха ги най-видните в града…Когато стигна до тях писмото, те взеха царските синове и ги заклаха – седемдесет души. Туриха главите им в кошници и му ги изпратиха в Изреел…Ииуи изби всички останали от дома на Ахава в Изреел, и всичките му велможи, и близките му, и свещениците му, тъй че от него не оцеля нито един.“[4Цар. 10:6, 7, 11]

– „А той каза: хванете ги живи. Хванаха ги живи и ги заклаха – четирийсет и двама души, при кладенеца на Бет-Екед, и не остана от тях нито един.[4Цар. 10:14]

– „Като дойде в Самария, той уби всички, останали от Ахава в Самария, тъй че съвсем го изтреби, по словото на Господа (Иехова), що бе казал на Илия.[4Цар. 10:17]

– „Тогава Ииуи събра целия народ и каза: Ахав малко служи на Ваала; Ииуи ще му служи повече…Ииуи правеше това с лукавство, за да изтреби вааловите служители…Тогава Ииуи прати по цял Израил, и дойдоха всички Ваалови служители; не остана ни един да не дойде…Ииуи каза на бързоходците и началниците: идете, избийте ги, та нито един да не излезе. Избиха ги с острието на меча и ги изхвърлиха…изнесоха статуите от Вааловото капище и ги изгориха; след това разбиха Вааловата статуя, разрушиха Вааловото капище и го обърнаха на място за нечистотии, дори и до днес. Тъй изтреби Ииуи Ваала от Израилската земя.“[4Цар. 10:18, 19, 21, 25 – 28]

– „Готолия, майка на Охозия, като видя, че син й умря, стана и изтреби целия царски род“[4Цар. 11:1]

– „Свещеник Иодай заповяда на стотниците, началници на войската, и им каза: изведете я извън редовете, а който тръгне подире й, убивайте го с меч, защото свещеникът си мислеше да не би да я убият в дома Господен (на Иехова). Направиха й място, и тя миня през конския вход за царския двор, и там биде убита…Готолия убиха с меч в царския дом.“[4Цар. 11:15, 16, 20]

– „Тогава целият народ на страната отиде в дома на Ваала…и Вааловия жрец Матан убиха пред жертвениците.“[4Цар. 11:18]

– „И въстанаха слугите му, направиха съзаклятие и убиха Иоаса в дома Мило, на пътя за Сила. Убиха го слугите му…и той умря…“[4Цар. 12:20]

– „Когато закрепна царството в ръцете му, той уби слугите си, които бяха убили царя, баща му.“[4Цар. 14:5]

– „Той порази десет хиляди идумейци в Солния дол…“[4Цар. 14:7]

– „…Проводиха по него в Лахис, и там го убиха.“[4Цар. 14:19]

– „Селум, син на Иависа, направи съзаклятие против него, удари го пред народа, и го уби, па се възцари вместо него.“[4Цар. 15:10]

– „Тогава Менаим, син на Гадия от Тирца, тръгна и дойде в Самария, удари Иависовия син Селума в Самария, уби го и се възцари вместо него…Менаим порази Типсах и всички, които бяха в него и в пределите му, като захванеш от Тирца, задето градът не отвори портите, разби го, и всички в него непразни жени разсече.“[4Цар. 15:14, 16]

– „Против него направи съзаклятие Факей…уби го и се възцари вместо него.“[4Цар. 15:25]

– „В третата година на Осия…се възцари Езекия, син на юдейския цар Ахаз…Той вършеше каквото беше угодно пред очите на Господа (Иехова), по всичко тъй, както правеше неговият отец Давид…И Господ (Иехова) беше с него: навред, дето и да ходеше, той постъпваше благоразумно…Той порази филистимци до Газа и в нейните предели: от стражарска кула до укрепен град.[4Цар. 18:1, 3, 7, 8]

– „Също и всички капища по оброчищата в самарийските градове, който израилските царе бяха съградили, разгневявайки Господа (Иехова), Иосия разруши…и закла всички оброчищни жреци, които бяха там, върху жертвениците, и изгори върху им човешки кости…Иосия също изтреби и извиквачите на мъртъвци, и магьосниците, и терафимите, и идолите…Подобен нему не е имало цар преди него, който да се е обърнал към Господа (Иехова) от всичкото си сърце…[4Цар. 23:19, 24, 25]

– „Но на седмия месец дойде Исмаил…порази Годолия, и той умря, също и иудеите, и халдеите, които бяха в Масифа.“[4Цар. 25:25]

– „И дойдоха тия…в дните на иудейския цар Езекия, па избиха скитниците и заседналите, които се намираха там, изтребиха ги завинаги и се заселиха на мястото им, защото там имаше пасбища за стадата им…и избиха оцелелите останки от амаликитци, и живеят там доднес.“[1Пара. 4:41, 43]

– „…защото убити паднаха много, тъй като битката беше от Бога (Иехова). И живяха на тяхното място до преселението.“[1Пара. 5:22]

– „Ванея…порази двамата синове на Ариила Моавски…пак той уби един египтянин, който беше пет лакти висок…като измъкна копието от ръката на египтянина, уби го с неговото копие. Това именно извърши Иоадаевият син Ванея, и беше славен…“[1Пара. 11:23, 24, 25]

– „Давид попита Бога (Иехова), думайки: да ида ли против филистимци, и ще ги предадеш ли в ръцете ми? Господ му отговори: иди, и Аз ще ги предам в ръцете ти. Те отидиха във Ваал-Перацим, и там ги порази Давид…Давид направи, както му заповяда Бог (Иехова), и порази филистимския стан, от Гаваон до Газер.“[1Пара. 14:10, 11, 16]

– „Защото всички богове на народите са нищо, а Господ (Иехова) небесата сътвори… въздайте Господу (на Иехова) племена и народи, въздайте Господу (на Иехова) слава и чест…Трепери пред него цяла земьо…спаси ни, Боже (Иехова), Спасителю наш! събери ни и ни избави от народите…да се хвалим с Твоята слава!“[1Пара. 16:26-35]

– „Цар Давид дойде, застана пред лицето Господне (на Йехова) и каза:… кой е подобен на Твоя народ Израил, едничък народ на земята, при който е идвал Бог (Иехова), да го изкупи за Свой народ, за да си направи име чрез велико и страшно дело, – чрез прогонване народите от лицето на Своя народ…След това Давид порази филистимци и ги покори… порази и моавци, и моавци станаха роби на Давида…Давид порази и суавския цар Адраазара…Давид порази двайсет и две хиляди сирийци…и сирийците станаха на Давида роби…И Саруевият син Авеса порази в Солна долина осемнайсет хиляди идумейци…и всички идумейци станаха роби Давиду. Господ (Иехова) помагаше Давиду навред, дето и да идеше. „[1Пара. 17:16, 21 ; 18:1-13]

– „И сирийци побягнаха от израитяните, и Давид изтреби седем хиляди колесници на сирийци и четирийсет хиляди пешаци, а военачалника Совака уби.“[1Пара. 19:18]

– „А людете, които бяха в него, извеждаше и ги затриваше с триони, железни млатове и брадви.“[1Пара. 20:3]

– „Тогава Совахей хушатец уби Сафа…Тогава Елханам, син Иаиров, уби Лахмия…Там имаше един човек…хулеше Израиля, но Ионатан, син на Давидовия брат Шима, го уби. Тия бяха се родили от рефаимовци в Гет, и паднаха от ръката на Давида и от ръцете на слугите му.“[1Пара. 20:5-8]

– „Факей, син Ремалиев цар израилски изби в един ден сто и двайсет хиляди иудеи, човеци войнствени, защото бяха оставили Господа (Иехова) , Бога на отците си…И взеха синовете Израилеви от братята си, иудеите, двеста хиляди жени, синове и дъщери…“[2Пара. 28:6, 8]

– „…земята, в която отивате, за да я завладеете, е земя нечиста; тя е омърсена с нечистотиите на другоплеменните народи, с техните гнусотии, с които са я напълнили от края до край с мръсотиите си. Затова, не давайте дъщерите си на синовете им и дъщерите им не взимаите за синовете си, и не търсете мира им, нито благата им до века, за да се yтвърдите и храните с благата на тая земя и да я предадете в наследство на синовете си до века.“[1Ездр. 9:11, 12]

– „…Господи (Иехова), защото ти за нас си създал тоя свят. А за другите народи, произлези от Адам, ти каза, че те са нищо, че приличат на слюнка…“[3Ездр. 6:55-56]

 Още в раздел християнство

49 Responses to Християнство

 1. Bsht каза:

  Пълни глупости, християнството е в Новия Завет. Просто не сте го цитирали, щото няма какво да кажете срещу него нали? Езическите слова не могат да се сравняват с висшето слово на Христос.

  • tangrabg каза:

   Христиенино, ти от кое от двестате разклонения и сектички на христиенството си, че не си чувал за това че Библията е сбор от Стария и Новия завет и те сборно определят гнусната същност на юдео-християнството. Да приемем че си някакъв протестант или друг сектант и тачиш само новия завет, понеже има и доста такива хора, но да ми говориш за визше слово на Иисус, които казва че блаженни са бедните сакатите, просяците, грозните и уродливите е най-малкото смешно. Да говоря за Евангелие от Матей 5:3 където Исус описва населението на Рая като ЦИГАНИ:

   Блажени бедните духом, защото тяхно е царството небесно.
   Блажени плачещите, защото те ще се утешат.
   Блажени кротките, защото те ще наследят земята.
   Блажени гладните и жадните за правда, защото те ще се наситят.
   Блажени милостивите, защото те ще бъдат помилувани.
   Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога.
   Блажени миротворците, защото те ще се нарекат синове Божии.
   Блажени изгонените заради правда, защото тяхно е царството небесно.
   Блажени сте вие, когато ви похулят и изгонят, и кажат против вас лъжовно каква и да е лоша дума заради Мене.

   Евангелие от Матей 5:3

 2. Bsht каза:

  Какви цигани ти сляп ли си? Просто не може да разтълкуваш библията, но това което цитира е добро и за да кажеш лоша дума срещу него или трябва да е плод на недоразумение, или ти самият да си зъл, че да отричаш това добро.

 3. tangrabg каза:

  Наистина е удивително как една религия призовваваща хората да бъдат овци може да се нарече добра, а скромността да не е порок а добродетел. Милосърдието да не е плод на най низше малодушие, а голяма душевна благодат.

  Християнството обръща природата наобратно и стимулира хората да са миролюбиви, да са търпеливи, да не се борят за правата си и за по-добър живот.

  Христос е казал:

  Защото е по-лесно камила да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Божието царство…“ (Евангелие наЛука 18:25)

  а БОГат на български език значи Богоподобен. Има очевидно разминаване между христовото учение и българските престави за света.

 4. ТЕНГРИАНИН каза:

  ДОБЪР МАТЕРИАЛ, БРАВО!! МОЖЕ И ДА СЕ ДОБАВИ КАТО ЗАВЪРШЕК НА СТАТИЯТА, МНОГО ПОЗДРАВИ НА ХРИСТИЯНСКИТЕ ПУТЧИЦИ ОТ ТЕНГРИАНИНА КАЛОЯН. 1205 – ВЕЧНО ДА Я ПОМНЯТ!!

  • tangrabg каза:

   Какви са доводите че Калоян е Тангрист? Наистина има приемственост в това че прави чаша от Главата на Калуин както пишат хронистите(Акрополит, за да бъда точен). Това е наистина български обичай. Но в същото време той води активна кореспонденция с папата и по негово време, България е християнска за жалост държава. Ще се радвам да уточниш, без главните букви ако може.

 5. Bsht каза:

  Естествено че смирението е добродетел, а гордостта и надменноста не са. И човек да не е животно че да следва природата си, инстинктите са низшо нещо. Християнството не учи хората да са овце, а ги учи да станат борбени и силни, но и смирени. Изобщо то е най-добродетелната религия.

  • tangrabg каза:

   Е хубаво ама нещо самата Библия нещо друго казва.

   Нали който нож вади от нож умира

   Демек – Недей вади нож петре, по добре да ме разчекнат, щото се казвам Исус и съм Евреин.

   Това ако не е гейско поведение пък на.

   • Димитър каза:

    Виж сега. Тук не става въпрос за еврей и не еврей. Посланието на Иисус Христос е отправено до цялото човечество. Виждаш силата на Неговото Слово смекчава хората дори и днес. Ако тангра беше силен би предодвратил покръстването не мислиш ли?!
    Що се отнася до тангра ако си мислиш , че е удържал победа чрез някакви мартеници то много жестоко се лъжеш. Българският народ се моли на ИИСУС ХРИСТОС не на тангра. Единици са тези които се молят на тангра , а има хора които освен от учебниците по история не са чували за него даже.

 6. Hristiqnin каза:

  Искам само да кажа на създателите на този сатанински сайт, както и на всеки който отрича Господа Исус Христос ,че ви остава малко време да се покаете и разкаете,токувиж Господ се смили за вас,в противен случай ви уверявам че нищо добро не ви чака в огнения ад към който сте се запътили.ПОКАЙТЕ се,докато все още имате време и не бъдете невярващи, а ВЯРВАЩИ- за да спасите душите си.Или нима мислите че няма живот сле смъртта?! Или пък че всичко е създадено случайно – плод на еволюцията?! Или че човека произхожда от маймуната???
  Не се лъжете братя мои – за всичко си има причина и тя се нарича ВСЕМОГЪЩИЯТ БОГ.

  • tangrabg каза:

   Пред тези заплахи стоя безмълвен.

   И от всичко изпъкнаха няколко факта:

   Пак няма коментар по същество на пуснатите цитати от Библията. Явно християнството ги учи да преференциират кое да принзават и кое не.

   В сайта няма и думичка за Сатаната, камо ли за Сатанизма, което е просто култ роден в протест на християнството и имащ много по общо с него, отколкото

   С Българският Бог Тангра!

 7. HRISTIQNIN каза:

  Твоя воля …! Господ е дал на човека свободна воля да избира,щом така си решил хубаво. „В сайта няма и думичка за Сатаната“ – ами този бог тангра какъв е???
  Не е ли измислен от сатаната за да манипулара и подмами хората или мислиш че сатаната действа явно? Ако хората можеха да го видят и да го докоснат щяха веднага да приемат Господа. дяволът е хитър и за това и е наречен лукавия,клеветник и т.н. Той лъже и мами хората като теб. И затова казвам че все още имаш шанс защото милоста на Исус Христос „трае до века“.

  п.с. Всички тези богове от гръцката,римската,скандинавската и др.митологии са измислица на сатаната за да погуби хората.

  • ritnigo каза:

   Възхитен съм, християнино, със свободното боравене на думичката „сатана“ и какво точно произлиза от сатаната.
   Като така се замисли първо може ли по-старото да произлиза от по-новото.Разучи кога се появява сатаната като плашило във християнството и във юдаизма.Виж откъде юдаизма(като по-стара от християнството религия) взима идеята за сатаната.Подреди си нещата хронологически и тогава заповядай да ни приписваш сатанизъм.
   Виж и точно откъде идва представата за ада при християните.
   Човек е със свободна воля според християнството, но когато почне да си подрежда нещата и да мисли идвате надъхани христиене и размахвате клишета…

   • фсафафс каза:

    Няма нищо общо това , че Иисус Христос е еврейн. Бог е избрал еврейският народ и го е отделил от езичниците за да може един народ да Го почита и да Му служат в този народ да израстне Божият Син Иисус Христос.

    Сега за Христос и Свети Петър. Апостол Петър вади ножа защото действа типично инстинктивно и по човешки. Но Бог мисли по един начин , а човек по коренно различен начин. Иисус Христос е трябвало да умре на кръста за греховете на хората , иначе хората щяха да са под осъждение заедно с дявола и падналите ангели. И да прав си езическите народи са били подведени от дявола , който се е възползвал от прекъсната връзка между Бог и хората и е заблудил много народи да го почитат макар и индиректно.

    Апостол Павел отишъл в Рим и случайно го обезглавили , както по същия начин са обезглавявили безкрайно много христяни , защото са отказали да почитат императора на Рим като божество. Виждаш ли императора така или иначе си е имал власт и то достатачно. Но христяните не са се отказали от вярата си в Бог въпреки всички мъчения и убийства.

    А хората нали се отказаха от вярата в Бог и решиха да построят „рая на земята“. Видяхме комунизма който смело се бишеш в гърдите , че БОГ не съществува до какви бедствия и кръвопролития доведе. А езичеството това е една илюзия от дявола , който се възползва от човешкото желание за контакт с Бог и заблуждава човек.

   • фсафафс каза:

    Виж сега. Това , че сме българи не ни прави по-различни от другите народи. Ако Бог искаше можеше да ни няма , ако Бог искаше можеше да сме световна сила. Не си наясно с много неща. В Библията е казано „Които се превъзнася ще бъде унизен , които се смирява ще бъде въздигнат“. Богоподобен никой не може да бъде , Бог е един и никой няма да бъде като Него. Сатаната опита и за това изхвърча от небето и за това гордоста е най-големият грях. Ти хубаво цитираш Библията , но май не цитираш предишният и следващият стих , защото така един стих лесно може да бъде изваден от контекста дай и предишният и следващият стих за да няма манипулация със Святото Божие слово.
    И кое ти ми твърдиш , че Христянството учело човек да бъде овца. Я ми кажи тогава доволен ли си от днешният свят , където човек поставя себе си над всичко , където иска да натрупа пари и власт на всяка цена и не му пука колко хора ще умрът заради неговата гордост и алчност. Надявам се си доволен защото точно такива са идеите ти , освен ако не съм те разбрал по погрешен начин.

    • ritnigo каза:

     Ще прощаваш, християнино, но…

     фсафафс says:
     …Богоподобен никой не може да бъде , Бог е един и никой няма да бъде като Него.
     ––––––––––––––––––-
     • Глава 1 – „ 27.И сътвори Бог човека по Свой образ и по Божий образ го сътвори …

     А ти , християнино, мислиш ли като четеш?

     фсафафс says:

     И кое ти ми твърдиш , че Христянството учело човек да бъде овца.
     ––––––––––––––––––
     Блажени бедните духом, защото тяхно е царството небесно.
     Блажени плачещите, защото те ще се утешат.
     Блажени кротките, защото те ще наследят земята.
     Блажени гладните и жадните за правда, защото те ще се наситят.
     Блажени милостивите, защото те ще бъдат помилувани.
     Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога.
     Блажени миротворците, защото те ще се нарекат синове Божии.
     Блажени изгонените заради правда, защото тяхно е царството небесно.
     Блажени сте вие, когато ви похулят и изгонят, и кажат против вас лъжовно каква и да е лоша дума заради Мене. (Мат. 5:3)

     Ъъъъ…И как точно смирението те въздига.С прекалено смирение най-много да стигнеш до лудницата след време, мислейки си че си овца.Щото живота ти ще е като на овца.

     • elvaquero каза:

      Извинявай,не искам да те обидя и похвално е,че си правиш труда да цитираш
      библията.Но начина ти да използваш цитати от нея е същото,както някой
      санитар да цитира пасажи от анатомията на човека.Колкото този санитар ще
      знае анатомия и би могъл успешно да изкаже някакво обективно мнение относно
      съдържанието и, така и ти, уверявам те, си много,ама много далеко от истината
      за съдържанието на тази книга на 4000 години.Като не ти харесва християнството
      ами върви някаде в земите на тунгусите и заживей там с всичките твои събратя.
      Нали тази гордост,перчене със сила,мускули,пари,дебели вратове,червени цветове
      концлагери от всякакъв тип са атрибути на хора като тебе.Има ли нещо християнско в една съвременна мутра,в един новобогаташ,който е готов при най
      дребния повод на пътя да скочи от големия си лъскав джип да те размаже психи
      чески или физически.Не няма.И знаеш ли защо?Защото Христос казва или си с
      мене или си с Мамона т.е. Дявола.Следователно сам можеш да си отговориш
      на какъв килим си стъпал и кой ще ти го дръпне из под краката.Защото Бог каз
      ва „ Аз от високо гледам на човешките пътища и внимателно изследвам пътеките
      на Човека, нечестивия ще бъде уловен от собствените си беззакония и с въжетата на своя грях ще бъде държан.Той ще умре от отказването си от поуката и в голямото си безумие ще се заблуди.Така,че карай си по пътеката и не се
      изненадвай,ако един ден завършиш по гореописания начин.Примери: Луканов,
      Илия Павлов,Васил Илиев,Георги Илиев,Иво Карамански, и много,много други.

      • ritnigo каза:

       Стига бе,elvaquero!
       Книга на 4 000 години викаш?Ъъъъ…Бре!Да видим сега.Кога евреите се установяват в Ханаан?Горе долу от тогава се създават условия за записване на песенната им традиция(демек фолклор). В началото това е била песенна традиция-песни за хранене, песни за работа(Песен при кладенеца, за да не съм голословен, нали), песни за сватба(Прочутата Песен на песните) и разбира се военни песни(войнствен народ ще знаеш) като Песен на Девора(Съдии 5: 1-32) примерно.Да не забравяме пословици, басни и др фолклорни елементи като Апологията на Йотан (съдии 9: 8-20).Да , ама не се е записвало стриктно и се е записвало най-важното за хората- най-вече законите.Хахаха!Най-важния закон(десетте заповеди на демона Йехова)е записан в „свещената“ книга два пъти с видими разлики (Изход (20: 1-21) и във Второзаконие ( 5: 1-30).Еднакво по смисъл но с очевидни разлики(ти като един „доктор“ по еврейски песни ще си ги намериш сам).Така.Да видим сега какво пропускаш или не ти е известно.
       Около III век пр. н. е.е имало поне два варианта на библията на еврейски-Масора(части от него служат при гръцкия превод) и Самаритянското петокнижие.Към I век пр.н.е.правят опити за събиране на текстовете в една книга, но чак през I век сл.н.е. текстът на библията (забележи малката буква) е бил вече записан.
       Надявам се , че до тук бях ясен.
       Та значи говорим за извори на еврейски.Едни от тях могат да бъдат свитъците от пещерата Кумран. и Генезис-а от Кайро (V век сл.н.е.), но това сафрагменти и части имащи общо, но и различаващи се очевадно от това което наричаш библия.
       Интересното е, че най-стария пълен текст на библията на еврейски е от IX век сл.н.е. …
       Първи превод на гръцки е извършен от евреите в Александрия през III век сл.н.е.Превели Седмокнижието.Товачудо на превода е послужило за на авторите на вехтия завет и е било единствен източник чак до VII век слн.е.
       Сега да споменем , че има и частични арамейски и пешита(сирийски) версии.Да не забравяме библията на Уолтън, която по своето същество е съпоставащ сборник на гръцки, еврейски, латински, сирийски, арабски и арамейски версии…

       Аз викам стига толкова за „книгата на 4 000 години“.
       Новия завет е друга бира, но като всяка бира не е нищо повече от начин да си пикаеш на парите(в случая си пикаеш на българската душевност, бит и традиция, която е толкова християнска колкото ти си Юри Гагарин).

       Да попитам и аз нещо.Защо трябва да се изсера на моя, българския фолклор и да чета и да приемам за вярна, неоспорима истина фолклора на евреите?С какво е по-добър техния фолклор (така наречената библия)?
       Санитар викаш? Може…И като всеки добросъвестен санитар просто изхвърлям боклука.Първо от своята душа…
       И последни думи като поздрав към вси мислещи се първо за христиене, а след това за българи: „Който каже: „любя Бога“, а мрази брата си, лъжец е; защото, който не люби брата си, когото е видял, как може да люби Бога, Когото не е видял?“
       1 Йоан, 4:20

  • tangrabg каза:

   Чудно ми е какво са правели неевреите, преди раждането на Христос. От вашата теза излиза, че всички са били „подвеждани от сатаната“, при това откакто се помнят. После апостол Павел дошъл в Рим и казал, че „няма власт която да не е от Бога“, и тази идея почнала да зрее, докато накрая императорите я прегърнали с кеф почвайки още с Константин – истинският гробокопач на империята. Той създава така нареченият Втори Рим – Константинопол, в които всичко да е християнско. Не много време по-късно от римската империя не останало нишо освен маса покръстени народи.

   Онова което погубва хората не е сатаната, а отказа на хората да се борят за по-добър живот, заблудени от фалшивият блясък на ‘следващият’.
   Езичеството е най земната и най-човешката форма на общуване с Бога, възникнала не чрез фалшиви пророци, а чрез народният опит.

   Айде, запали една свещичка и за нас.

 8. Hristiqnin каза:

  Добре момчета (а може би и момичета) виждам че сте се събрали група историци ,теолози.археолози и т.н. Общото между вас е че всички вие търсите логиката и научното обяснение за да видите Бога.И затова казвате няма Бог и се позовавате на вашият разум и „желязна логика“ ,но разберете че така няма да стане.
  Правя последен опит да ви помогна като по-долу ще поместя линк със свидетелства и откровения на хора които са срещали Бога. Разгледайте,вижте , преценете!!
  Бог да ви благослови и промени!

  http://www.vasilpetrov.org/index.php?id=871

  • tangrabg каза:

   Група българи да речем, ще е най-точно. Интереса ни към Историята, Археологията, Теологията, Генетиката, Антропологията, Философията, Евгениката и Литературата са само отблясъци на най-великата мисия на всеки един човек – да брани народа си. С други думи идеино тангризма е изповядван от националисти. Има и момичета, възраждането тече повсеместно. Може би малко повече, но нито стъпка по-малко, защото ние знаем какво ни трябва за да съхраним хилядите години чиста кръв, завещана на нас от дедите.

   Разгледах линка ти, но там не видях нито едно „свидетелство“ на Българи. Какво е направил Бай Христос за нас? Ето този въпрос ме тормози, и колкото и да правя равносметки, все излиза, че много повече е взел. Не той лично, а вярата му де. Да не речеш че нещо го обвиняваме разпънатия.

   Послдно, никои от нас не казва че няма Бог. Това не е атеистки блог, тъкмо напротив. Атеизма, сатанизма са недоразвити течения, родени от това че хората се отвратиха от това което съвременното духовенство им предоставя. Не можеш да виниш боговете на българите за наличието на атеизъм. Преди Тангра и останалите богове са възпявани в песни. Народни Песни за Христос няма – защо?

   Нашия разум е при нашата кръв, ние сме първо българи, а чак после всякакви други. Бог Тангра е бил с нас от ден първи, Бог Отец ни нарича „слюнка“, защото не сме обрязани.

   С кой да съм?

 9. ritnigo каза:

  Благодаря, християнино за благословията.Ние сме благословени от Бог(Тангра-да не вземеш да се объркаш, че говоря за някой друг) с това, че сме българи.БЪЛГАРИ!

 10. Анку каза:

  Тан Ра (небесната сила). Туй е българската вяра!

 11. А.Х. каза:

  Някак си не мога да си представя да се кланям на бог,приличащ на жена,известен с влеченията си към малки дечица!Борис предаде кръвта и народа си,хубаво и невярващо е за мен,че има подобни хора да ви показват истината,а вие да продължавате да бъдете овце,явно такива и ще умрете,но аз а вярвам,че вече и много други не избират този път!Нека Тангра бди над делото ви(ни)!

 12. фсафафс каза:

  Дяволът те подтиква да мразиш Христянството и Христовата вяра. Възраждане на България няма да стане освен ако хората не се покаят и не се обърнат масово към Бог. А до като тачат фалшиви мъртви богове като тангра например не само , че възраждане няма да има , но също така и страната ни ще върви все по надолу и по надолу. Ако искаш така да бъде моля продължавай с идеите си. Ние можеме да се делиме тук на земята на различни народи и раси това е така , когато умреме и застанеме пред Бог Той няма да ни съди по това чиста ли ни е расата била и дали сме се занимавали с евгеника или не?! Ще ни съди по това дали сме вярвали в жертвата Му на кръста и дали сме били добри и състрадателни към бедните и безпомощните. Къде е вашият бог 1200 години го нямаше никакъв и не можа по никакъв начин да се защити срещу Иисус Христос.!! И ако си мислиш , че ще ме разубедиш да вярвам в Бог с някакво си клише като „юдео“ то не си познал.

  • фсафафс каза:

   За какво да коментирам пуснатите цитати от Библията?! Така е заповядал Бог и така е трябвало да бъде направено. Ти защо не почетеш малко за културата на въпросните народи , как са изгаряли живи бебета в жертвоприношения на „боговете“ си. Ти как би постъпил с такива хора?! Още повече това се отнася за еврейте , ние сме христяни и нашият основен закон е Евангелието , а не Тората.

   А тангра ясно е колко е бог , ако беше бог щеше да се защити срещу Христос , но не успя да се защити по никакъв начин.

   • ritnigo каза:

    Кое точно евангелие?И нали знаеш как са избирани евангелията?Ако не знаеш-научи.

  • фсафафс каза:

   Тези цитати са Божия заповед и се е отнасяла до еврейте.

   • ritnigo каза:

    Библията свещена книга ли е за християните?Заповедите и нравоученията в библията само до евреите ли се отнасят?Ако е така, не се ли събират противоречия в изказванията ти, християнино?

    Пак ще ти го кажа.Тангра се е защитил достатъчно добре.Самият факт че се пънеш под статиите в този блог го доказва.Обредите които изпълняваш по „християнските“ си празници също.
    И първо си българин, а след това всичко останало.Иначе си безродник.

    • фсафафс каза:

     Оо подхвана темата за Евангелията. Хайде сега научи малко история на Библията , прочети за Отците на Църквата , прочети техните писания и ще видиш в кой Бог са вярвали преди 325 и след 325 и за това , че са черпели от една и съща Библияа. И чел съм за апокрифните евангелията , и тях самите съм ги чел ако искаш да знаеш. Хайде ти прочети за сбъднатите Библейски пророчества и т.н. и тогава ми говори за Библията.

     П.с. Тангра нищо не защитил , той си остава един фалшив мъртав бог и нищо повече.

     • ritnigo каза:

      Четем едни и същи неща явно, но единия си е свалил християнските очила, а другия си е сложил още един чифт.Образно казано 🙂

  • ritnigo каза:

   Стига бе!Дявола викаш?Като така се замисли първо може ли по-старото да произлиза от по-новото.Разучи кога се появява сатаната като плашило във християнството и във юдаизма.Виж откъде юдаизма(като по-стара от християнството религия) взима идеята за сатаната.

   Чети и друго освен песнички за великия, нарцистичен бог на евреите 🙂

  • Тангра Бди и вижда каза:

   Ами как да се защити като белите славянски мангали приели византийската версия на христовото учение, чрез лидерът им явно заблуждавайки го да си предаде кръвта и бащината си вяра е внесъл кървавият византийски култ, култ приканващ да бъде всеки игнориран под заплахата на анатема ако говори с друговерец.
   И на онзи свят всеки ще носи отговорността си за извършените от него или добри, или зли дела, а не дали са вярвали в един уред за убиване.
   Що за ненормалници сте не мога да разбера.
   Да се радвате и да празнувате смъртта на човек окачен на един кръст, и това да го имате за велика жертва.
   И в какво се е жертвал? да изкупува греховете на такива като вас. Който предизвиквате нещастия и убивате хората за да се чувствате щастливи, нищожества християнски. И накрая все някой друг да ви изкупува греховете.
   Не се грижете за спасението на душата ми, защото тя не принадлежи на презреният ви византийски бог, нито ви принадлежи, а принадлежи на всемогъщият творец на земята Бог Тангра. Нека Тангра действително да бди над всички свой чеда, и да накаже тези който го гонят и преследват, и унижават неговите верни поселдователи.

 13. tpp_k каза:

  Замислете се малко преди да ругаете една или друга религия и да определяте кой е „националист“ по това каква религия изповядва понеже ставате смешни. Познавам много горди българи, които биха дали живота си, само заради името България, а изповядват мюсюлманската религия.
  Човек е слаб, понеже на човек му е нужна вяра, в който и Бог да вярва, това е слабост. Няма значение в какво вярваш, утре паднеш ли в битката за страната си с чест, никой няма да кажи: „а мани го тоя, бе християнин или мюсюлманин“, избягаш ли от битката, каквато и религия да си изповядвал, цял народ ще де заплюе. Като съм християнин, какво не мога да съм националист ли?
  Е това ни е проблема, че винаги намираме по какво да се делим, една шепа хора сме в цяла България, които държат истински на родината си, а ако можем очите си един на друг ще извадим. Тангристи, християни, мюсюлмани и какви ли не ми били, не сме народ, а мърша, не заслужила кръвта на дедите си, кръвта пролята за това да се наричаме не християни или тангристи или каквото там се сетите, а БЪЛГАРИ! Засрамете се поне за миг!

  • Българиолог каза:

   Ето един наистина родолюбив коментар. Другото са безрезултатни опити на тангристите да докажат правотата си пред християните и обратното.
   Единна България!

 14. speederbg каза:

  Българи, ама друг път! На резняците не може да се вярва! Когато човек си има вземане-даване с резняк, трябва да си има не едно, а две наум. Защото както ти се лензи и ти се усмихва двулично, така в един момент ще тръгне с нож срещу теб, защото си „гяур“.
  Истинските българи са християни, атеисти или езичници, но не и ислямисти! Че то половината „българи“-ислямисти не знаят и една дума на български, пък после били българи. По тая логика аз като не знам китайски, значи съм китаец.

 15. Тангра Бди и вижда каза:

  Я на християнина speederbg да му поосвежа малко познанията с един доста полезен материал за душеспасителното им християнство, какво всъшност представляват, преди да се изхвърлят кой може да истински и неистински.

  Подмяна на църквата – http://srebaren.blogspot.com/2010/08/blog-post_31.html

  Хайде преди да приказвате и определяте кой може, и кой не може да бъде човек, първ да се запознаете със собствената ви езическо-идолопоклоническа „християнска“ религия. Нищо повече от един кървав култ, със сладникави приказки за замазване на истинските кървави намерения на т.н. християнство, 100% юдеи-християнство.

  Защото на разните християнски отворковци, да не им отварям дума, как им е било внесено християнството им тук по тези земи, и как тенгрианската вяра е била буквално изличена от корен, че сега подобни сайтове са много блед опит за напомняне на онова което никой не го помни.

  Потискани били. Гонени били. Ако сте потискани и гонени били, сега ще ми говорите ли за християнство на този език който е насилствено наложен над древните тюрк-булгури. Така че хайде хайде, по по лека със заплахите, че кръвта помни и спомена не е изличен какво е извършил Борис предателя.

 16. speederbg каза:

  „първо да се запознаете със собствената ви езическо-идолопоклоническа “християнска” религия.“
  Тая религия (или която и да е друга, в този ред на мисли) не е моя. Аз в богове не вярвам и от дъното на душата си ненавиждам всякакви религии. Християнската я ненавиждам дори повече от останалите, защото ми я навират в лицето всеки ден и не пропускам случай да се изгавря с някой вярващ и особено с поповете.
  Българският език може и да ти се струва „наложен“, но си роден в тая страна (надявам се) и ако е така, то си длъжен да знаеш езика. Като ти гледам поста – поназнайваш го донякъде. Върни се в училище и го донаучи, че неграмотни постове мразя да чета.

 17. Хелпо каза:

  Така да представя християнстовото може само един дилетант.Това което е цитирано са подбрани части от Стария завет, които не означават нищо извадени от цялостният контекст на Божието слово.И не работят без да се вземе и Новият завет, който определя и новия закон, където правилото „око за око “ вече не важи.Не познавате нито християнството,нито Библията така че нямате право да цитирате фриволно.
  Хора, стегнете се.Малко четете и ви личи.

 18. Евреите са си скалъпили религия за да оцелеят…! Това е идеология и философска доктрина. Преписвали са от по-стари книги и учения и във Вавилон и в Египет а в основата на юдаизма е точно Тенгрианството. Запазано е дори името – Тора от Торе(древнобългарския кодекс в три части, едната от които е именно религиозна). В по-ново време(от 3 до 6 век) именно хунобългарските монаси и клирици в Европа превръщат християнството от юдейска секта в религия. Те съдействат за еманципацията на хрстиянството, дават му празнично обреден календар основан на хунобългарското леточисление.Скитският абат Дионисий Мали родом от Добруджа написва апостоличиските правила и дава чиновете, йерархията и цялото Богослужение и обряд на християнската църква. Така че в християнството и неговия ритуал има повече тенгрианство отколкото в която и да е друга религия!
  Вярно е че с християнството се е злоупотребило и се злоупотребява, но не е вярно че то е еврейско, точно еврейския комунизъм и масонство са главният враг на всички монархии и на християнството(на първо място на православието). Религиите не подлежат на национализация, и който казва , че имал национален Бог, косъма му не е чист…Тангра е българското име на Бога – Творец! В християнството го наричат Бог-Отец и го споменават с еврейското му име а на български то е – Тангра!Тенгрианството не е езичество а единобожна религия! Всички монотеистични(еднобожни) религии произлизат от нашата древна Небесна вяра!Затова в тях е пълно с тенгриански символи, дори на знамето на Израел стои шестолъчката – графичния символ на Тангра! Не е вярно и не е християнско вредното учение за непротивене на злото! Войната между злото и доброто е безкомпромистна и християнското смирение(пред греховността и слабостта на човека) няма нищо общо с примирението! Безбожния комунизъм направи хората атеисти и невежи и затова днес е това объркване и противопоставяне между българите без да са много наясно защо го правят!
  Без да се занимаваме с евреите, арабите, комунистите и протестантите и гейовете или да им позволяваме да се занимават с нас и да ни дават „тон за песен“ ние не трябва да се отричаме от себе се и от културата си. В този смисъл сайта има положителна роля според мен! Критикувайки християнството обаче едва ли е необходима да го отричате, зашото първо – няма да ви се получи, и второ не е необходимо. Нашето православие и без това поне наполовината е замесено с тенгрианство. Достатъчно е да погледнете само празнично-обредния календар на българите…От известно време влизам тук и не съжалявам! Желая ви успех!

  • Хелпо каза:

   Това друже е псевдоистория.Именно заради езическия си характер и приспособяването на християнството към езическите обреди, православието или по- скоро суеверието, което се шири по българските земи е опасно, и то за спасението на отделните хора.Има един Бог и той не е никакъв Тангра.Това е все едно гърците да вярват във Зевс.Цитирам :“Без да се занимаваме с евреите, арабите, комунистите и протестантите и гейовете или да им позволяваме да се занимават с нас и да ни дават “тон за песен” – подобна глупост не бях чувал – кои сме ние или кои сте вие в случая – група хетересксуални бели мъже, които вярват в праволсавно – езическа доктрина и искат да я втълпят на хората като национална идея.Какво? Да се правим че няма българи протестанти или пък българи хомосексуалисти и да казваме , че не са родолюбци защото не се кланят на икони (протестантите)или пък защото се обвързват с хора от същия пол(хомосексуалистите)?Засрамете се малко вече с празните си бръщолевения без основание!

 19. За засрамване нямам основания е се подписвам сто пъти под всяка своя дума! Псевдоисториите ги стъкмяват други хора и за това си има хонорари и средства за масова информация да ги пропагандират! Когато на Бога са му викали нашите предци – Тангра ! – другите вообще не са били наясно , че има един Бог! Така че празните бръщолевяния са точно твои Хелпо! Зевс гърците пак са го заимствали от древните булгари, същия персонаж на който славяните са казвали – Перун. Малко ме интересува какво в какво ще вярват точно гърците, а щом на идеята да мислим със свой ум за себе си е за тебе – глупост – то значи ти си съмнителен човек. Най-меко казано.
  Самия ти си глупак щам употребяваш понятието „православно- езическа доктрина“. При българите езичество никога не е имало. Националната идея съществува откакто съществува българска нация и няма какво друго да измисляме и впълпяваме. Нито да измисляме всеки ден отново топлата вода, както правят откачалките ,които от десетилетия се занимават нарочно с тази своя република – българоубиец!
  На нищо не се правим и какви българи има то си е тяхна работа , стига да не ни тровят живота и пак ще повторя – да не ни дават тон в живота! Защото не е тяхна работа и не са те хората за това!
  Основанията ни са фундаментални – ние сме синовете и дъщерите на този народ и на тази земя! Ние сме най-важните и нас трябва да питат какво ни харесва и какво не! А не протестантите и хомосексуалистите и другите , каквито и да се те!

  • Хелпо каза:

   Ако малко си запознат с антропологията и това как човешкият и племенен мозък е мислел и мисли.Това ,че всяко племе си създава подобни богове или пък Бог.Има още хиляди народи, които твърдят, че светът е започнал от тях.Богоизбраността е в основата на всяка национална и националистическа доктрина.Така че щом искаш да смяташ че другите народи са интерпретирали митът за Тангра и това е изконно вярване аз нямам нищо против.Но исторически и научно погледнато просто не е истина, защото монотеистични вярвания има вероятно и на Великденските острови, а българи там не са достигали.Струва ми се, че част от българите стават като братята македонци, които и на Марс ще намерят маке.
   Имаш доста объркана идеология, ако смяташ че християнството и тангрианството могат да вървят заедно.Всяка религия отрича другата и това е фундаментално.А това че всяка религия е измислица на хората, за да оправдаят собствената си глупост или да измислят правила е съвсем друг въпрос и мое лично мнение.
   И не смятам че протестантите, които са защитавали ревностно българската идея и нация по време на Възраждането са хора, които мразят България, както и някои класически български поети, музиканти и културни дейци с хомосексуална ориентация също.
   Не е популярно мнение в нашата държавица, но именно либерална и свободна България е единственият добър път, за да оцелеем като индивиди, общество и нация, другото е популизъм, изолация, потъпкване на човешки права и измисляне на история.

 20. Либералната боржуазия изкара на мода светската държава а тираничните леви диктатури като фашизма и комунизма наложиха цинизма и безбожието! Нищо нямам объркано. Обърканото свърши при мене доста отдавна…Аз говоря, пиша и просветлявам българските любознателни духове относно правдивата история на българите! Там своето място заема и древната Небесна вяра – Торе(Тенгрианството). За това става въпрос а не за политически доктрини и религиозни идеологии и практики. Светската държава в Европа едва ли има скорошна алтернатава , поне в обозримо бъдеще и следващите поколения ще живеят в нейните условия. Но дали именно леберализмът е най-доброто за тях следва хубавичко да си помислят. Националните боржуазии макар да отхвърлиха монархиите не отхвърлиха национализма. Днешната тукашна боржуазия има ли нещо общо с българския национализъм? И какви ценности изповядва тя вообще и с какво се занимава? И ако се занимава с българския народ и с тази републичка( нарочно не употребявам думата „република“) защо го прави и с какви намерения? За това също следва хубавичко да се замислят младите поколения българи. А по повод на християнството и тенгрианството имам в блога си статия по тази тема:http://atil.blog.bg/history/2012/02/24/hunobylgarskoto-letochislenie-i-hristiianstvoto.908647

 21. tangrabg каза:

  Не забравяйте да разгледате и публикациите в раздел Християнство, достъпни в менюто в дясно.

 22. Боила колобъра каза:

  Макар и доста късен коментар,имам едно питане към юнаците от христянската секта.
  Разпятието което носите не е ли достатачно „сатанинско“ за да се позачудите,всъщност какво правите ?
  Или с две думи да го обясним така.
  Ако размажат главата на майка ви с чук да речем,след нейната кончина ще носите ли чук на вратът си в нейна памет?

 23. Lucius Maximus Violentus каза:

  ИМА САМО ЕДИНСТВЕН ИСТИНСКИ БОГ И НЕГОВОТО ИМЕ Е ЛУЦИФЕР ОГНЕНОСЕЦЪТ,НОСИТЕЛЯТ НА ВЕ4НИЯ 4ЕРЕН ПЛАМЪК!ВЕ4НА СЛАВА НА МОЯ ВСЕМОГЪЩ СЪЗДАТЕЛ И БАЩА!НО ПДКРЕПЯМ И ВСИ4КИ ПОКЛОННИЦИ НА ТАНГРА,СЛАВА НА НЕГО!СМЪРТ НА РИСТЯНСКИТЕ КУРВИ!

 24. SVILEN каза:

  Тук явно има много какво да се научи и честно казано научих много неща , разбрах какви са евреите, мисюлманите, християните, научих че има тангристи и други религий, метафорично казано видях българи, турци, израелтяни, руснаци, египтяни и т.н. Това, което ще Ви кажа аз е, че всеки който иска да се нарече какъвто и да е от горепосочените преди всичко трябва да е човек.
  Никой от вас не си е избрал къде да бъде роден, нито кога, нито кой да го роди /може и да не е така/, и все пак имаме едно право, правото на свободната воля.
  Сега ни втълпяват че имаме много права:
  – правото да дешаш / да но могат да ти затворат устата и носа/, пранво друг път;
  – правото да живееш / да но могат да те утрепят/, право но друг път;
  – правото да си годрд, нахранен, ненабит, красив, умен, добър, смел ,,,, права ама друг път;
  – НИКОЙ ОБАЧЕ НЕ МОЖЕ ДА ТИ ОТНЕМЕ ПРАВОТО НА СВОБОДНАТА ВОЛЯ, ЗАЩОТО ТЯ Е НА ХОРАТА, НЕ НА РЕЛИГИИТЕ, НЕ НА ЕТНОСИТЕ /НАРОДИТЕ/, НЕ НА БОГОВЕТЕ ИЛИ БОГОПОДОБНИТЕ ИЛИ НА ВСЕМОГЪЩИТЕ А НА ЧОВЕЦИТЕ! ПОЛЗВАЙТЕ СИ Я СЪС ЗДРАВЕ, ЗАСЛУЖАВА СИ ДА Я ПОЛЗВАТЕ, ДОРИ ДА УСПЕЕТЕ ДА Я ПОЛЗВАТЕ САМО ЗА 1 СЕКУНДА ПРЕЗ ЦЕЛИЯТ СИ ЖИВОТ, ПАК СИ ЗАСЛУЖАВА. УСПЕХ!!

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s