Български народни поговорки


amullet

 • Ако гониш два заека, няма да хванеш ни един.
 • Ако ще се давиш, не се мъчи в плитка вода.
 • Ако ще нарушаваш постите, по-добре го направи със свинско, а не с извара.
 • Ако младостта знаеше, ако старостта можеше!
 • Ако не кърпиш вехтото, ново няма да носиш.
 • Ако не посееш нещо, няма да ожънеш нищо.
 • Ако не разбиеш калта, не стават кирпичи.
 • Ако не съмва рано, ти подрани.
 • Ако не щеш мира, на ти секира!
 • Ако попът се напива, селото не изтрезнява.
 • Ако работата беше хубаво нещо и дядо владика щеше да работи.
 • Ако се направиш на агне, вълкът ще те изяде.
 • Ако си богат, всякому си сват.
 • Ако си мома, стой си дома.
 • Ако си овца, вълци все ще се намерят.
 • Апетитът идва с яденето.
 • Абе то ще се мре, ама току здраве да е.
 • Агне в чувал не се купува.
 • Адет не е закон, ама закон става.
 • Аз го оставям,тютюна, ама той на ме оставя.
 • Аз мижа и продавам, ти си очите отваряй.
 • Аз ти показвам плевника, пък ти му търси вратата.
 • Ако го боли, както го мързи , отдавна да е умрял.
 • Ако го изпъдиш от вратата, то се навира през прозореца.
 • Ако господ ме не ще, дяволът рушвет дава за мен.
 • Ако господ слушаше магаретата, нямаше да има самари.
 • Ако денят е къс, годината е дълга.
 • Ако е гарга – рошава да е!
 • Ако жена ти е много хубава, не я пущай сама на сватба.
 • Ако живеем на село, трева не пасем.
 • Ако има грешка, има и прошка.
 • Ако искаш да вземаш, научи се да даваш.
 • Ако искаш да познаеш човека, дай му власт.
 • Ако искаш да ти е мирна главата, не я туряй в торбата.
 • Ако ръка дава, а сърце не дава, нищо не става.
 • Акъл до коляно, ум до глезени.
 • Балък лозе копа, юнак вино пие.
 • Бащина поука – синова сполука.
 • Без мокри гащи раци се не хващат.
 • Без труд почивката не е сладка.
 • Бели пари за черни дни.
 • Бисерът е малко зрънце, ама е на голяма почит.
 • Бистра водица, мирна главица.
 • Блага дума железни врата отваря.
 • Благословено вино, проклето пиянство.
 • Бог високо, цар далеко.
 • Бог помага, ала в кошара не вкарва.
 • Бог търпи, ама не спи.
 • Богат е, който е здрав.
 • Боднеш пръчка, пиеш вино.
 • Бостанджията иска дъжд, а керемидчията – слънце.
 • Бързата работа – срам за майстора.
 • Бяга като дявол от тамян.
 • В живота никога не знаеш кой трън ще настъпиш.
 • Водата изпира всичко освен позора.
 • Всяко дърво си има червей да го яде.
 • Вади си вода от новия кладенец, но не плюй в стария.
 • В него хляба, в него и ножа.
 • В нужда се другар познава.
 • В царството на слепите едноокия е цар.
 • Вечерната работа не оставай за сутринта.
 • Виното влиза, думите излизат.
 • Виното и дядо разиграва.
 • Всеки шут отзад води до крачка напред.
 • Всичко хубаво си има и край.
 • Всяка жаба да си знае гьола.
 • Всяко чудо за три дни.
 • Вчера ни грош, днеска цял кош.
 • Вълкът козината си мени, но нрава – никога.
 • Върви му като на бито куче тояга.
 • Върти се като муха без глава.
 • В чужда манджа сол не туряй.
 • Гарван гарвану око не вади.
 • Гладът е по-голям господар и от царя.
 • Гръмнал слепият, та убил заек, а куцият припнал и го уловил.
 • Глава има, ама в главата няма.
 • Главата не е само за калпак.
 • Глад не види нищо освен хляб.
 • Гладна кокошка просо сънува.
 • Гладна мечка хоро не играе.
 • Гладно куче и гол кокал гризе.
 • Глас народен – глас божи.
 • Гледа, ама не вижда.
 • Гневен става, бит сяда.
 • Голям залък лапни, голяма дума не казвай.
 • Госта гощавай, на врага прощавай.
 • Гузен негонен бяга.
 • Да би мирно седяло, не би чудо видяло.
 • Дума дупка не прави, пощипване фуста не къса.
 • Да е учено – добро, да е умно – по-добро.
 • Да ме опази Господ от приятелите ми, а от враговете си сам ще се пазя.
 • Да ти е на ухото обеца!
 • Да хванеш бика за рогата.
 • Дават ли ти – вземай, гонят ли те – бягай!
 • Ден година храни.
 • Денят се познава от сутринта.
 • Дето гърми големия тъпан, малкия се не чува.
 • Дето комин, там и дим.
 • Дойде гост, развали пост.
 • Докато гонеше дивото, изтърва питомното.
 • Докато умните се наумуват, лудите се налудуват.
 • Донес си, да ти сложа да ядеш!
 • Дума дупка не прави,само хабер праща!
 • Дърво и камък да седи, ти да не седиш.
 • Дървото се превива докато е младо.
 • Доброто се забравя, злото – никога.
 • До 25 години човек се жени сам, до 30 години го женят роднините му, а от 30 нагоре го жени цялото село.
 • Докато има зъби, лисицата хаджийка не става.
 • Докато не изпиташ злото, не ще познаеш доброто.
 • Докато ти завиждат, радвай се. Започнат ли да те съжаляват – тежко ти.
 • Докато човек умре, все ум събира и пак без ум умира.
 • Евтин на брашното, скъп на триците.
 • Един камък триста гарги пропъжда.
 • Една лястовичка пролет не прави.
 • Езикът кости няма, ама кости троши.
 • Един гроб е и за сиромаха и за болярина.
 • Един държи рогата, друг дои кравата.
 • Един се родил да сее, друг да пее.
 • Едно мисли, друго казва, трето върши.
 • Желязото се кове, дорде е горещо.
 • Желязото сече и дърво и камък, ама и него ръждата го яде.
 • Животът е като стълба – едни се качват, други слизат.
 • Жабата на сухо не кряка.
 • Жабите се плашат от щъркела, жената от старостта.
 • Жадна мечка и росата лиже.
 • Жадният кон и мътна вода пие.
 • Желаеш ли чуждото, загубваш своето.
 • Жена, огън и море да не срещаш по-добре.
 • Жената е колкото сладка, толкова и горчива.
 • Жената не бие мъжа си, но лесно го надвива.
 • Женски език от турска сабя по-остър.
 • Живее, колкото да не е светът без хора.
 • Живее само да яде, а не и да работи.
 • За всеки влак си има пътници.
 • За една бълха не изгаряй цялата черга!
 • Залудо работи, залудо не стой.
 • Запънал се като магаре на мост.
 • Заръчал да го закопаят под бъчвата.
 • Защо съм вълк, след като не ме лаят кучетата?
 • Здрав като камък.
 • Знае Господ чие масло гори в кандилото.
 • И без петли съмва.
 • И вълкът сит, и агнето цяло.
 • И гробарите имат своите гробари.
 • Изниза се като мокра връв.
 • И на гърба си има очи.
 • И сам войнът е войн.
 • И стените имат уши.
 • Игла в купа сено.
 • Извади сабя ръждива, уплаши баба страхлива.
 • Имане без труд лесно се пилей.
 • Искаш ли голяма лъжица, вземи и голяма мотика!
 • Кажи истината и бягай.
 • Кажи ми какви са приятелите ти, за да ти кажа какъв си.
 • Кажи на слепия, че е сляп, и той ще ти се разсърди.
 • Кучето лае, за да опази не селото, а себе си.
 • Което дяволът не може, вика жената да го направи.
 • Който спи с куче, трябва да му търпи и бълхите.
 • Когато вървиш, напред гледай: ако не намериш нищо, поне няма да се препънеш.
 • Казана дума, хвърлен камък.
 • Каквото мислят мишките, котката го разваля.
 • Каквото повикало, такова се и обадило.
 • Каквото посадиш, такова ще пожънеш.
 • Каквото селото, такъв и кмета.
 • Каквото си надробиш, това ще сърбаш.
 • Камъкът на мястото си тежи.
 • Капка по капка вир става.
 • Капката дълбае камъка не със сила, а с постоянство.
 • Като вдигнеш тоягата виновната котка ще избяга.
 • Като две капки вода.
 • Клин клин избива.
 • Когато ти е слаб умът, да ти е як гърбът.
 • Кой лежи, той тъжи; кой оре, той добре.
 • Който видял вълка – вика, който не видял – дваж вика.
 • Който говори пред теб зад гърба на другите, ще говори и пред другите зад твоя гръб.
 • Който е копал лозето, той ще яде гроздето.
 • Който е работен, ще бъде имотен.
 • Който завижда, не вижда.
 • Който има крава пие мляко.
 • Който копае гроб другиму, сам пада в него.
 • Който купува това, което не му е трябва, продава това, което му трябва.
 • Който не работи, не трябва да яде.
 • Който не се е родил, той няма да умре.
 • Който не се пече на нивата, не се пъчи на хорото.
 • Който нож вади, от нож умира.
 • Който пее, зло не мисли.
 • Който плаща, той поръчва музиката.
 • Който работи честно, ще живее по-лесно.
 • Който се смее последен, най-добре се смее.
 • Който се труди, не губи.
 • Който се цапа, той лапа.
 • Който седи на воденицата, той си смила брашното.
 • Колкото повече мълчи, по-хубава дума ще рече.
 • Комуто лозето е прекопано, той ще има пълна бъчва.
 • Котка по гърб не пада.
 • Краставото куче всички го лаят.
 • Крушата не пада по-далеч от дървото.
 • Кръвта вода не става.
 • Кръвта на всички е червена.
 • Куче от грозде не умира.
 • Кучетата лаят, керванът си върви.
 • Кучето скача според тоягата.
 • Лае песът да си брани комата.
 • Лесно се галят момите, мъчно се дялат гредите.
 • Лете измекяр, зиме господар.
 • Лесно е да говориш, мъчно е да го сториш.
 • Лесно е да развалиш, мъчно е да направиш.
 • Лесно е на готови деца баща да бъдеш.
 • Лесно се обещава, мъчно се дава.
 • Лисица два пъти в капан не влиза.
 • Лисицата и калугерка да стане, между кокошките не я пущай.
 • Лисицата обича не курника, а кокошките.
 • Лицето жени момата.
 • Лозето не ще молитва, а мотика.
 • Лоша рана заздравява, но лоша дума не се забравя.
 • Лошото време се оправя, лошия човек никога.
 • Лошата дума от лошо сърце излиза.
 • Лоши сме си, ама наши сме си.
 • Лошите се лесно сдружават.
 • Лоши усти всичко могат да кажат.
 • Лошо правил, па добро никога не видял.
 • Лошо се с лошо изпъжда.
 • Лудите и несеяни никнат.
 • Лудост се на пазар не продава.
 • Лъжа се с лъжица не сърба.
 • Лъжата върви по-напред, а истината – след нея.
 • Любов и кашлица не се крият.
 • Лют човек приятел не държи.
 • Ляга с кокошките, ама става с петлите.
 • Лятоска царува, зимъска гладува.
 • Магарето и на хаджилък да иде, пак магаре ще се върне.
 • Мнозина си мият ръцете да ядат с владиката, малцина ще седнат на трапезата му.
 • Магарещината кой сака, той си я купува и без пари.
 • Магарещината не ходи по горите и скалите, а по хората.
 • Майски дъждове плащат дългове.
 • Малко говори, а много слушай.
 • Малкото камъче колата обръща.
 • Много думи малко пари струват.
 • Мокрите гащи ядат риба, а сухите ядат пиперки.
 • Мокър от дъжд се не бои.
 • Морето не е до колене.
 • Мързеливата булка срещу празник преде.
 • Механата е капан за пияниците.
 • Миналото не се връща, само се прегръща.
 • Мнозина знаят да печелят пари, малцина знаят да ги задържат.
 • Мнозина философи пасат говеда.
 • Мразила мома хорото, че се оженила за гадуларя.
 • Мъчно е да напълниш съдран чувал.
 • Навикът е втора природа.
 • На добър син наследство не му трябва, на лош – съвсем.
 • На вълка вратът му е дебел, защото си върши работата сам.
 • На каквото си постелиш, на това ще легнеш.
 • На лъжата краката са къси.
 • На магарето тръните по-му са сладки от сеното.
 • На мълчащия не може да му се отнеме думата.
 • На подарен кон не се гледат зъбите.
 • На смъртта церът е умирачката.
 • На страха очите са големи.
 • На умряло куче нож вади.
 • На чужд гръб и сто тояги са малко.
 • Най-напред да шием, след това да пием.
 • Накарай мързеливия на работа, да те научи на акъл.
 • Насила хубост не става.
 • Не всички семена покарват.
 • Не питай старило, ами патило.
 • Не слагай всички яйца в една кошница.
 • Ни риба, ни рак.
 • Нов ден – нов късмет.
 • Направил си сметката без кръчмаря.
 • Не дай боже сляпо да прогледне!
 • Не ритай срещу ръжена.
 • Нова риза, с нови конци кърпена.
 • Обичат се като куче и котка.
 • Обущарят бос ходи.
 • Озърта се като обран евреин.
 • Ойде коньо у реката.
 • От всяко дърво свирка не става.
 • От инат няма по-лош занаят.
 • От потури фрак не става.
 • От работа не се хубавее, а се гърбавее.
 • От работа тежко, без работа по-тежко.
 • От трън, та на глог.
 • Очи пълни, ръце празни.
 • Очите всичко виждат, ала себе си – не.
 • От ситни парици стават жълтици.
 • Пари при пари отиват.
 • Първата чаша за здраве, втората – за радост, третата – за веселба, четвъртата – за лудост…
 • Парите излъгват жената, а жената – мъжа.
 • Пили – пели, плащали – плакали.
 • По дрехите посрещат, по ума изпращат.
 • Под вола теле търси.
 • Под голям камък – голяма риба.
 • По-добре в село чорбаджия, отколкото в град кюмюрджия.
 • Превържи си пръста и тръгни из селото, да видим колко доктора ще срещнеш.
 • Приятел в нужда се познава.
 • Приятелството си е приятелство, но сиренето е с пари.
 • Работата да се бои от тебе, не ти от нея.
 • Работата не грози човека, мързелът го грози.
 • Работи така, като че ли ще живееш сто години, а живей така, като че ли ще умреш утре.
 • Рано пиле рано пее.
 • Рибата още в морето, той приготвил тигана.
 • Ръка, ръка мие за да бъдат и двете бели.
 • С игла геран не се копае.
 • Само стани овца, вълци ще се намерят.
 • С какъвто се събереш такъв ставаш.
 • С питане и до Цариград се стига.
 • С чужди ръце горещо желязо да пипаш – не е трудно.
 • Сабя се на война назаем не дава.
 • Сговорна дружина планина повдига.
 • След добра работа – добро ядене.
 • Сол се слага, но не се вади.
 • Срамът се с вода не измива.
 • Сънуваш ли баница – яж!
 • Сърдит Петко, празна му торбата.
 • Таман научих магарето да не яде и то умря.
 • Тебе лъжа – мене истина.
 • Тежко на умния между будалите.
 • Тихата вода е най-дълбока.
 • Това, дето го няма и царят не го яде.
 • Три пъти мери, един път режи.
 • Ум се с пари не купува, па най много пари струва.
 • Ум царува, ум робува, ум патки пасе.
 • Утрото е по-мъдро от вечерта.
 • Убиец не е, който прави ножове, а който убива с тях.
 • У всекиго има троха чест.
 • У когото е питата, у него е и ножът.
 • Ум да дава – много, пари – никой.
 • Шило в торба не седи.
 • Човекът е от камъка по-здрав и от яйцето по-крехък.
 • Що мисли трезвен, пиян го казва.
 • Ще му мине като на куче.
 • Щом си се хванал на хорото, ще го играеш.
 • Юнак без рана не може.
 • Юнак си кон кове, а жабата крак вдига.

About tangrabg

Българи! Воини! Наследници на древен род. Един Тангра! Един Кан! И един Народ!
Публикувано на Митология и Фолклор и тагнато, , , , , , , , , , , , , , , , , . Запазване в отметки на връзката.

8 Responses to Български народни поговорки

 1. magdalena andonova каза:

  mn mi pomogna

 2. mitko каза:

  Имах домашна и това ми искара 6

 3. martin каза:

  КУР КУР

 4. Иван Табов каза:

  Великолепна колекция! Сърдечно благодаря на съставителите! Да сте живи и здрави и все така полезни!

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s